Διοικητικό συμβούλιο ΣΕΕΚΕΤΑ

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ (ΣΕΕΚΕΤΑ) προέκυψε μέσω εκλογών του μελών του συλλόγου οι οποίες διενεργήθηκαν στις 18/12/2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 10/01/2019. Η θητεία του λήγει στις 09/01/2022.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΕΚΕΤΑ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 Πρόεδρος  Ασημακοπούλου Ακριβή 2310-498245  
 Αντιπρόεδρος  Ντούρου Ιωάννα 2310-498323  
 Γραμματέας  Κακαμπέγκας Ακριβός 2310-498303  
 Ταμίας  Κλαρνέτση Ξανθή 2310-498324  
 Μέλος  Ζήσης Αθανάσιος 2310-498240  
 Μέλος  Ιακωβίδης Αλέξανδρος 2310-498218  
 Μέλος  Βρέτος Νικόλαος 2310-464160  

 

Παλαιότερα Διοικητικά συμβούλια του ΣΕΕΚΕΤΑ:

Εκλογές 12/12/2006

2006-2009:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αϋφαντοπούλου Γεωργία
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπακιρτζής Γεώργιος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ντούρου Ιωάννα
ΤΑΜΙΑΣ: Παπαϊωάννου Ελένη
ΜΕΛΗ: Πολύδωρας Αλέξης, Μήλιος Γεώργιος, Μορφουλάκη Μαρία

Ελεγκτική επιτροπή
Τσιώνη Γεωργία
Κοπάνη Φωτεινή
Παπαπέτρου Μαρία

Εκλογές 21/12/2009

2010-2013:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αϋφαντοπούλου Γεωργία
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπακιρτζής Γεώργιος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαϊωάννου Ελένη
ΤΑΜΙΑΣ: Ασημακοπούλου Ακριβή
ΜΕΛΗ: Ζήσης Αθανάσιος, Κωσταράς Κώστας, Μήλιος Γεώργιος

Ελεγκτική επιτροπή
Τσιώνη Γεωργία
Καραγιαννάκης Γεώργιος
Μαργαρίτης Δημήτριος

Εκλογές 11/1/2013

2013-2016:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καραγιαννάκης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζήσης Αθανάσιος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ασημακοπούλου Ακριβή
ΤΑΜΙΑΣ: Περπερή Ευαγγελία
ΜΕΛΗ: Βατός Μιχάλης, Πετρογιάννης Θεόφιλος, Καλογήρου Κωνσταντίνος

Ελεγκτική επιτροπή
Τσιώνη Γεωργία
Μαργαρίτης Δημήτριος
Παπαπέτρου Μαρία

 

Εκλογές 14/1/2016

2016-2019:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλογήρου Κωνσταντίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζήσης Αθανάσιος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαργαρίτης Δημήτριος
ΤΑΜΙΑΣ: Καρανάσιου Ανθούλα
ΜΕΛΗ: Βατός Μιχάλης, Νικολόπουλος Αριστείδης, Βρέτος Νικόλαος

Ελεγκτική επιτροπή
Ασημακοπούλου Ακριβή
Μπαλτζοπούλου Πηνελόπη
Περπερή Ευαγγελία

Εκλογές 18/12/2018

2019-2022:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασημακοπούλου Ακριβή
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικολόπουλος Αριστείδης
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κακαμπέγκας Ακριβός
ΤΑΜΙΑΣ: Ζήσης Αθανάσιος
ΜΕΛΗ: Βατός Μιχάλης, Ντούρου Ιωάννα, Παπαϊωάννου Ελένη

Ελεγκτική επιτροπή
Περπερή Ευαγγελία
Σκλαρή Στυλιανή
Κατσικάκη Χρυσούλα

Εκλογές 22/02/2022

2022-2025:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασημακοπούλου Ακριβή
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ντούρου Ιωάννα
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κακαμπέγκας Ακριβός
ΤΑΜΙΑΣ: Κλαρνέτση Ξανθή
ΜΕΛΗ: Ζήσης Αθανάσιος, Ιακωβίδης Αλέξανδρος, Βρέτος Νικόλαος

Ελεγκτική επιτροπή
Παπαϊωάννου Ελένη
Δαλαγιώργου Γεωργία
Μοσχοπούλου Αθηνά

 

Επικοινωνία

  Ασημακοπούλου Ακριβή, Πρόεδρος
 
  2310.498245
  2310.498303
  6o χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη

Ακολουθήστε μας