Διαδικασία εγγραφής

Εγγραφή στο σύλλογο:

Η διαδικασία  εγγραφής μέλους στο Σύλλογο Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ (ΣΕΕΚΕΤΑ) απαιτεί τη συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής η οποία παραδίδεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην ταμία του Συλλόγου κα. Ξανθή Κλαρνέτση. Η αίτηση εγγραφής δύναται είτε να παραδοθεί σε έντυπη μορφή στον 1ο όροφο του κτηρίου των Εργαστηρίων Μεγάλου Ύψους (ΕΜΥ), είτε να αποσταλεί μέσω φαξ (2310 498 380) ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ().

Κόστος εγγραφής:

Το κόστος εγγραφής μέλους στο ΣΕΕΚΕΤΑ είναι 10€.

Ετήσια συνδρομή

Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 24€. Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του ΣΕΕΕΚΤΑ είναι τα μέλη τα οποία έχουν αποπληρώσει τη συνδρομή τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους.

Τρόποι αποπληρωμής

- Τα μέλη τα οποία εργάζονται με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δύναται να αποπληρώνουν τη συνδρομή τους μέσω  μηνιαίας παρακράτησης 2€ από τη μισθοδοσία τους. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας απαιτείται η συμπλήρωση της Δήλωσης Εργαζομένου προς το ΕΚΕΤΑ η οποία παραδίδεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην ταμία του Συλλόγου κα. Ξανθή Κλαρνέτση. Η αίτηση εγγραφής δύναται είτε να παραδοθεί σε έντυπη μορφή στον 1ο όροφο του κτηρίου των Εργαστηρίων Μεγάλου Ύψους (ΕΜΥ), είτε να αποσταλεί μέσω φαξ (2310 498 380) ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ().

- Η ετήσια συνδρομή μπορεί να αποπληρωθεί με μετρητά. Τα μέλη πρέπει να απευθυνθούν στην ταμία του Συλλόγου.

- Η αποπληρωμή της ετήσιας συνδρομής δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμού του Συλλόγου.

 

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού είναι τα εξής:

Τράπεζα: Εθνική Τράπεζα

Λογαριασμός: 239/001293-98

ΙΒΑΝ: GR9601102390000023900129398

«ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ε.Κ.Ε.Τ.Α.»

Στην αιτιολογία παρακαλείστε να γράψετε το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (υποχρεωτικά) σας και ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ή/και ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ.

Παρακαλείστε να αποστέλλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ταμία του συλλόγου ().

Στην περίπτωση που θα υπάρξουν έξοδα μεταφοράς, αυτά δεν επιβαρύνουν το σύλλογο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ταμία του συλλόγου κα. Ξανθή Κλαρνέτση (τηλ. 2310498324, e-mail: )

Επικοινωνία

  Ασημακοπούλου Ακριβή, Πρόεδρος
 
  2310.498245
  2310.498303
  6o χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη

Ακολουθήστε μας