Ιδιωτική ασφάλιση εργαζομένων

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ (ΣΕΕΚΕΤΑ), ως νομικό πρόσωπο, έχει αναλάβει την ευθύνη της σύναψης ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των εργαζομένων του ΕΚΕΤΑ με την εταιρία GROUPAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής: GROUPAMA) από 01/01/2016. Το τρέχον συμβόλαιο αποτελεί συνέχεια αυτού που είχε συνάψει η διοίκηση του ΕΚΕΤΑ με την εταιρεία GROUPAMA.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εργαζομένων στο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι να είναι μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ.

Οι παροχές του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αφορούν:

- ιατρικά περιστατικά που χρήζουν θεραπεία στο σπίτι ή σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα

- κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ιατρικού περιστατικού

Δεν καλύπτονται:

- προληπτικές εξετάσεις ή έλεγχοι πάσης φύσεως ανεξαρτήτου ιστορικού ασθενείας

- οφθαλμολογικές και οδοντιατρικές εξετάσεις

- συνεδρίες σε ψυχολόγο- ψυχοθεραπευτή

- τοκετός: φυσιολογικός και καισαρική

Στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο περιγράφονται αναλυτικά οι παροχές- καλύψεις που προσφέρει το ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο.

Χρόνος αναμονής: Για την εγγραφή νέων μελών στο συμβόλαιο δεν υπάρχει κάλυψη για προϋπάρχουσες ασθένειες παρά μόνο μετά την παρέλευση 6 μηνών.

Διαδικασία Εγγραφής

Αρχικά, πρέπει να εγγραφείτε στον ΣΕΕΚΕΤΑ, αν δεν είστε ήδη μέλος. Στη συνέχεια, συμπληρώνετε την κάρτα εγγραφής και την υπεύθυνη δήλωση για την παρακράτηση των ασφαλίστρων από τη μηνιαία σας μισθοδοσία, και τα αποστέλλετε υπογεγραμμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: . Τα πρωτότυπα έγγραφα θα παραδίδονται στην ταμία του Συλλόγου κα. Κλαρνέτση Ξανθή (Εργαστήρια Μεγάλου Ύψους, 2ος όροφος, αναλυτικό εργαστήριο.

Το ποσόν της πρώτης παρακράτησης των ασφαλίστρων είναι εις διπλούν του μηνιαίου κόστους ώστε να ικανοποιούνται εγκαίρως οι οικονομικές υποχρεώσεις του συμβολαίου.

Λόγω του ότι το συμβόλαιο ανήκει στα προνομιούχα παλαιά συμβόλαια, δεν ζητείται από τους ασφαλισμένους ιατρικό ιστορικό, βιβλιάριο υγείας και εξουσιοδότηση για έλεγχο του ΑΜΚΑ για να ελεγχθεί και να αποφασιστεί από την GROUPAMA αν θα ασφαλιστεί. Μόνος περιορισμός είναι η εξαίρεση για 6 μήνες των προϋπάρχουσων ασθενειών.

Η έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης του εργαζομένου είναι η 1η του μήνα μετά τη διαδικασία εγγραφής. Αντίστοιχα, η ημερομηνία διακοπής της συμμετοχής του εργαζομένου στο ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης είναι 1η του μήνα μετά τη διαδικασία αποχώρησης. Αν ο εργαζόμενος επιθυμεί να συμμετέχει εκ νέου στο ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης έχει τη δυνατότητα μετά την παρέλευση 1 έτους από την ημερομηνία διαγραφής. Γενικά, δεν συνιστώνται οι συνεχείς εγγραφές και διαγραφές από το συμβόλαιο, διότι πάλι θα πρέπει ο ασφαλιζόμενος να περιμένει την αναμονή των 6μηνών για τις προϋπάρχουσες ασθένειες.

Όσοι συνάδελφοι εργάζονται στο ΕΚΕΤΑ με σύμβαση ανάθεσης έργου ή ορισμένου χρόνου παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:

 1. Σε περίπτωση που λήγει η σύμβασή σας και δεν υπάρχει περίπτωση να ανανεωθεί, θα πρέπει να αποστείλετε τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη λήξη της σύμβασής σας ενημερωτικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: , για να διακοπεί η ασφάλισή σας.
 2. Σε περίπτωση που λήγει η σύμβασή σας αλλά υπάρχει περίπτωση να ανανεωθεί και εσείς επιθυμείτε να συνεχίσετε να συμμετέχετε στο ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης, θα πρέπει να αποστείλετε τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη λήξη της σύμβασής σας ενημερωτικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: .
 3. Εφόσον επιθυμείτε τη συνέχιση της συμμετοχής σας στο ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης θα πρέπει να καταβάλλετε το ποσό των μηνιαίων ασφαλίστρων στον τραπεζικό λογαριασμό του ΣΕΕΚΕΤΑ, έπειτα από συνεννόηση με την ταμία του Συλλόγου και διαχειρίστρια της ασφάλισης κα. Κλαρνέτση Ξανθή είτε τηλεφωνικά (2310498324) είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (). Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού είναι τα εξής:
 4. Τράπεζα: Εθνική Τράπεζα

  Λογαριασμός: 239/001293-98

  ΙΒΑΝ: GR9601102390000023900129398

  «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ε.Κ.Ε.Τ.Α.»

  Στην αιτιολογία παρακαλείστε να γράψετε το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (υποχρεωτικά) σας και ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ.

  Παρακαλείστε να αποστέλλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης στην ταμία του συλλόγου ().

  Στην περίπτωση που θα υπάρξουν έξοδα μεταφοράς, αυτά δεν επιβαρύνουν το σύλλογο.

 1. Σε περίπτωση που ο Σύλλογος δεν λάβει ενημέρωση για τη συνέχιση της συμμετοχής στο ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης, η ασφάλισή σας θα διακόπτεται άμεσα.

Οδηγίες ορθής χρήσης του ομαδικού ασφαλιστικού συμβολαίου:

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το Ομαδικό Ασφαλιστικό συμβόλαιο και τις εξαιρέσεις του (άρθρο 6).

Ιατρικές δαπάνες οι οποίες εντάσσονται στις εξαιρέσεις του συμβολαίου, δεν αποζημιώνονται.

Κάλυψη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Σε κάθε περιστατικό που χρήζει θεραπεία ή διερεύνηση μέσω διαγνωστικών εξετάσεων, μπορείτε να επισκεφτείτε τον γιατρό της επιλογής σας ή ακόμα και τα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Προσοχή! Το ομαδικό συμβόλαιο καλύπτει ιατρικές επισκέψεις που χρήζουν θεραπεία. Για αυτό τον λόγο ζητάμε από τον θεράποντα ιατρό γνωμάτευση για την ασθένεια και τι θεραπεία δίνει για το περιστατικό. Αν δεν δοθεί θεραπεία, θεωρείτε προληπτικός έλεγχος και δεν καλύπτεται.

Τα παραστατικά που απαιτούνται για την αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία είναι κατά περίπτωση:

α) Για Ιατρικές επισκέψεις:

 1. Πρωτότυπο, θεωρημένο από την εφορία Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ή απόδειξη) του γιατρού, για κάθε επίσκεψη στο οποίο θα αναγράφετε το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου (όχι του κυρίως ασφαλισμένου, αλλά του ατόμου που νοσεί διότι μπορεί να είναι σύζυγος ή παιδί) και η παθολογική αιτία της εξέτασης
 2. Ιατρική διάγνωση/γνωμάτευση.

β) Για Εργαστηριακές και Ακτινολογικές εξετάσεις:

 1. Παραπεμπτικό εξετάσεων του γιατρού που τις σύστησε
 2. Πρωτότυπη θεωρημένη απόδειξη Ακτινολόγου ή Μικροβιολόγου στην οποία θα αναφέρεται το είδος των εξετάσεων που έγιναν και το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου.

γ) Για αγορά φαρμάκων:

 1. Συνταγή και γνωμάτευση του γιατρού που σύστησε τη θεραπευτική αγωγή, στην οποία θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου που νοσεί
 2. Πρωτότυπη απόδειξη φαρμακείου με τα αποκόμματα των φαρμάκων (κουπόνια).

Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποστέλλονται στη GROUPAMA εντός 30 ημερών από την ημέρα του συμβάντος.Τα δικαιολογητικά πρέπει να στέλνονται στη διεύθυνση:

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ

Λ. Συγγρού 213-215

Νέα Σμύρνη, Αθήνα, TK: 17121

Τμήμα αποζημιώσεων Ομαδ. Ασφ. Συμβολαίου

Συμβόλαιο 2164-1 ΣΕΕΚΕΤΑ

Υπόψη: κας Συράκη Ανθής

Η καταβολή της αποζημίωσης (90% του συνολικού ποσού της δαπάνης που κατέβαλε ο ασφαλισμένος) από την εταιρία γίνεται εντός 15-20 εργάσιμων ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε ορίσει.

Η μέγιστη ετήσια κάλυψη ανέρχεται στο ποσό των 750.00€ για κάθε ασφαλισμένο.

Κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης

Σε περίπτωση νοσηλείας (εισαγωγής) ή προγραμματισμένης επέμβασης σε νοσοκομείο ο ασφαλισμένος ενημερώνει προγενέστερα την ασφαλιστική εταιρεία καλώντας στο συντονιστικό τηλεφωνικό κέντρο 2103295111. Τα παραστατικά που απαιτούνται για την αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία είναι:

 1. Παραπεμπτικό του γιατρού για την Εισαγωγή του ασθενή στο Νοσοκομείο
 2. Πιστοποιητικό (εξιτήριο) του Νοσοκομείου στο οποίο φαίνονται η αιτία και ο αριθμός των ημερών νοσηλείας
 3. Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με ανάλυση των εξόδων νοσηλείας
 4. Πρωτότυπη απόδειξη αμοιβής χειρούργου σε περίπτωση πραγματοποίησης εγχείρησης η οποία δεν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Στην απόδειξη θα αναφέρεται το είδος της χειρουργικής επέμβασης.

Η καταβολή της αποζημίωσης (100% του συνολικού ποσού της δαπάνης που κατέβαλε ο ασφαλισμένος) από την εταιρία γίνεται εντός 15-20 εργάσιμων ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε ορίσει.

Η μέγιστη ετήσια κάλυψη ανέρχεται στο ποσό των 30,000.00€ για κάθε ασφαλισμένο.

Να σημειωθεί ότι ο ασφαλισμένος όταν επισκέπτεται συνεργαζόμενο νοσηλευτικό ίδρυμα, δύναται να χρησιμοποιήσει την κάρτα υγείας της GROUPAMA που κατέχει, ώστε να μην επιβαρυνθεί με το κόστος της νοσηλείας του ή των εξετάσεων που θα πραγματοποιήσει.

Νοσηλεία στο εξωτερικό

Αν ο ασφαλισμένος νοσηλευθεί σε Νοσοκομείο ή γενικά πραγματοποιήσει δαπάνες Νοσοκομειακής ή Εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στο Εξωτερικό, απαιτείται οπωσδήποτε, τα πρωτότυπα αποδεικτικά των δαπανών να είναι θεωρημένα από την οικεία Ελληνική Προξενική αρχή. Επιπλέον, ο ασφαλισμένος πρέπει να επικοινωνεί με το συντονιστικό τηλεφωνικό κέντρο της GROUPAMA (2103295111).

Αποχώρηση από το συμβόλαιο:

Οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει η δυνατότητα αποχώρησης του ασφαλισμένου από το συμβόλαιο.

Αν επιθυμείτε να αποχωρήσετε από το ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, παρακαλείστε να επικοινωνήστε με τον ΣΕΕΕΚΕΤΑ αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: .

Επικοινωνία:

Για τυχόν απορίες αναφορικά με το ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, μην διστάσετε να θέσετε τα ερωτήματά σας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: .

Επίσης και για κάθε ερώτημα σχετικά με την πάθηση, θα επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό κέντρο της GROUPAMA στο 2103295111.

Χρήσιμα αρχεία

Πατήστε ΕΔΩ να δείτε τα συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα.

Συχνές ερωτήσεις

 • Γιατί μου η ασφαλιστική εταιρεία μου ζητάει επιπλέον δικαιολογητικά για να αποζημιωθώ;

  Σε όλες τις περιπτώσεις η ασφαλιστική εταιρία δύναται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, προκειμένου να αξιολογηθεί εμπεριστατωμένα το αίτημα αποζημίωσης (Άρθρο 8 του συμβολαίου). Στο κείμενο του συμβολαίου (βλ. Χρήσιμα αρχεία) παρουσιάζονται σαφώς οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου.

  Σύνηθες Παράδειγμα:

  - Η ασφαλιστική εταιρία δύναται να ζητήσει το βιβλιάριο ασθενείας και εξουσιοδότηση του ασφαλισμένου ώστε ο γιατρός της ασφαλιστικής εταιρίας να κάνει χρήση του ΑΜΚΑ προκειμένου να εισέλθει στο ηλεκτρονικό κοινωνικό σύστημα προς έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί αν το περιστατικό είναι προγενέστερο της ημερομηνίας ασφάλισης του (δηλ. προϋπάρχον περιστατικό το οποίο περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις του συμβολαίου).

 • Ο φοροτεχνικός μου ζήτησε για το 2016 ενημερότητα από την GROUPAMA ή βεβαίωση καταβολής ασφαλίστρων για την εφορία. Πως μπορώ να αποκτήσω τα σχετικά έγγραφα;

  Κανένας φοροτεχνικός δεν ζητάει βεβαίωση καταβολής ασφαλίστρων διότι δεν ισχύει η φοροαπαλλαγή ασφαλίστρων. Ο ταμίας του Συλλόγου εκδίδει ετησίως αποδείξεις για τις εισφορές που έχετε καταβάλει στο σύλλογο για το ασφάλιστρά σας, μόνο για ενημέρωση σας.

  Αυτό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης είναι το ποσό της δηλαδή το ποσό της αποζημίωσης που δεν λάβατε από την GROUPAMA. Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να ανακτήσετε το σχετικό έγγραφο από την ιστοσελίδα της GROUPAMA περιγράφεται στην επόμενη ερώτηση.

 • Με ποιον τρόπο ανακτώ το έγγραφο που αναγράφεται το ποσό για το οποίο δεν αποζημιώθηκα από την GROUPAMA για φορολογική χρήση;

  Για την έκδοση του σχετικού εγγράφου (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ) ο ασφαλισμένος εισέρχεται στην ιστοσελίδα της GROUPAMA και ακολουθεί τα βήματα: εξυπηρέτηση πελατών -> βεβαιώσεις αποζημίωσης -> Ομαδική Ασφάλιση ή ακολουθεί το σύνδεσμο: https://www.GROUPAMA.gr/Eksyphrethsh-pelatwn/Vevaiwseis-apozhmiwshs.

  Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι:

  - ΑΦΜ: 997350324 (ΑΦΜ ΣΕΕΚΕΤΑ)

  - Αριθμός συμβολαίου: 2164

  - Αριθμός μητρώου.

  Ο Αριθμός μητρώου βρίσκεται στο MyCerth. Για να τον ανακτήσετε ακολουθήστε τα βήματα: Το προφίλ μου -> πατήστε το αριστερό πράσινο εικονίδιο με τα εργαλεία το οποίο βρίσκεται δίπλα στο επίθετό σας -> Επεξεργασία εργαζομένου -> Αριθμός Φοίνικα από MyCerth. Όσοι δεν βρουν εκεί τον αριθμό μητρώου μπορούν να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ζητώντας να τους αποσταλεί.

 • Αν οι αποδείξεις των γιατρών είναι αθεώρητες βάσει νόμου, έχουν ισχύ για τη λήψη αποζημίωσης από τη GROUPAMA;

  Ναι, έχουν ισχύ.

 • Στη λίστα συμβεβλημένων νοσοκομείων αναφέρονται και οφθαλμολογικά. Στο προηγούμενο συμβόλαιο δεν καλυπτόταν οι οφθαλμολογικές εξετάσεις.

  Δεν καλύπτονται οι προληπτικές οφθαλμολογικές εξετάσεις, αλλά αν κάποιος πάθει κάτι έκτακτο στο μάτι π.χ. σηκώθηκε το πρωί και είναι πρησμένα τα μάτια του και χρειάζεται επειγόντως εξέταση, μπορεί να πάει στο οφθαλμολογικό κέντρο αντί στα εξωτερικά ιατρεία κάποιου νοσοκομείου.

 • Μπορώ να επισκεφτώ γιατρό σε ιδιωτική κλινική/νοσοκομείο;

  Μπορείτε να επισκεφτείτε οποιαδήποτε ιδιωτική κλινική. Για την ενημέρωσή σας, παρακαλείστε να διαβάσετε το αρχείο Λίστα συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων (χρήσιμα αρχεία).

 • Τα εξαρτώμενα μέλη αποζημιώνονται σε περίπτωση θανάτου;

  Όχι, διότι τα εξαρτώμενα μέλη είναι ασφαλισμένα μόνο για τις παροχές υγείας.

 • Εκτός από την αίτηση αποζημίωσης και τα σχετικά δικαιολογητικά, σε ποιες περιπτώσεις συμπληρώνουμε την 'ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ'; Πότε αξιώνουμε αποζημίωση-απώλεια εισοδήματος; Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

  Στο πεδίο του συμβολαίου Π-08: Ασφάλιση πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια περιγράφονται οι παροχές, οι περιπτώσεις αξιώσεων αποζημίωσης. Επίσης, στο Άρθρο 8 του συμβολαίου περιγράφονται οι διαδικασίες για απόδειξη αξιώσεως και καταβολή αποζημίωσης. Τέλος, σύμφωνα με τον πίνακα παροχών, το μηνιαίο ποσό αποζημίωσης είναι 500.00 ευρώ από την 8η ημέρα ασθενείας.

 • Ποιο είναι το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δικαιολογητικών έως τη λήψη του ποσού της αποζημίωσης;

  Οι αποζημιώσεις γίνονται μετά από 20 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που παραλαμβάνει η εταιρία τον φάκελο.

 • Πότε φαίνεται η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ στην ιστοσελίδα της GROUPAMA;

  Απαιτούνται 10 εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή της αποζημίωσης για να ενημερωθεί το σύστημα.

 • Μπορώ να δω την πορεία του φακέλου μου στην ιστοσελίδα της GROUPAMA;

  Στην ιστοσελίδα της GROUPAMA μπορείτε να δείτε το ποσό της αποζημίωσης και όχι την πρόοδο της διαδικασίας ή την πορεία του φακέλου των δικαιολογητικών σας.

 • Εργάζομαι στο ΕΚΕΤΑ με σύμβαση έργου. Μπορώ να ασφαλιστώ;

  Ναι, για το χρονικό διάστημα που εργάζεστε στο ΕΚΕΤΑ και αποδεικνύεται αυτό (π.χ Απόδειξη μισθοδοσίας) και είστε μέλος του Συλλόγου, μπορείτε να συμμετέχετε στο ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο με την GROUPAMA.

 • Πρέπει να ενημερώνω το συντονιστικό τηλεφωνικό κέντρο της GROUPAMA για επισκέψεις στα ιατρεία?

  Για επισκέψεις στα ιατρεία, δεν χρειάζεται ενημέρωση.

  Το συντονιστικό τηλεφωνικό κέντρο (τηλ.: 2103295111) είναι στην διάθεση των ασφαλισμένων, προκειμένου να ενημερώσουν υποχρεωτικά για την εισαγωγή τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα, είτε αυτή είναι προγραμματισμένη είτε έκτακτη. Επίσης, μπορούν να ενημερωθούν για τις πλησιέστερες συνεργαζόμενες κλινικές.

 • Για την πραγματοποίηση χειρουργείου, με ποιον τρόπο καλύπτεται η αμοιβή των ιατρών (χειρουργών/αναισθησιολόγων) μέσω της κλινικής ή δια εμού και μετά αποζημιώνομαι μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που έχω δηλώσει;

  Για το θέμα της αμοιβής αυτής εξαρτάται αν οι γιατροί και οι αναισθησιολόγοι είναι της δικής σας επιλογής. Αν ναι, θα πληρώσετε τους γιατρούς σας και θα στείλετε τις αποδείξεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται ώστε η GROUPAMA να σας πιστώσει τα χρήματα. Το κόστος νοσηλείας θα πληρωθεί απευθείας από την εταιρία αν πάτε σε συνεργαζόμενο νοσηλευτικό ίδρυμα και προσκομίσετε την κάρτα σας (macarte). Υπάρχει όμως και η περίπτωση οι γιατροί να μην είναι της επιλογής σας και να είναι συνεργάτες της κλινικής (οι γιατροί, δηλαδή, που θα έχουν υπηρεσία την ημέρα της επέμβασης), να σας ζητηθεί η αμοιβή τους και στη συνέχεια να λάβετε την αποζημίωση από την GROUPAMA.

 • Γιατί πρέπει να δώσω πρωτότυπη την αίτηση-κάρτα εγγραφής με την υπογραφή μου;

  Ο λόγος της υπογραφής της αίτησης-κάρτας εγγραφής και παράδοσης του πρωτοτύπου είναι πολύ σημαντικός, διότι ορίζετε δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου και πρέπει να υπάρχει η υπογραφή σας στο αρχείο της εταιρίας. Δεν είναι αποδεκτή η ηλεκτρονική υπογραφή.

 • Ποια είναι η ηλικία των ασφαλισμένων μελών;

  Έως 65 ετών και έως 18 για τα τέκνα εκτός αν είναι φοιτήτριες/φοιτητές οπότε ασφαλίζονται έως το 25ο έτος τους.

 • 1

Επικοινωνία

  Ασημακοπούλου Ακριβή, Πρόεδρος
 
  2310.498245
  2310.498303
  6o χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη

Ακολουθήστε μας