Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ε.Υ.Α.Ε.) είναι όργανο συμβουλευτικό. Σύμφωνα με τον Ν.3810/2010 μελετά τις συνθήκες εργασίας στον φορέα, προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, επισημαίνει τον επαγγελματικό κίνδυνο στους χώρους ή στις θέσεις εργασίας και, σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων ή σχετικών συμβάντων, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή επανάληψής τους. Ενημερώνεται από τη διοίκηση για τα στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων, για την εισαγωγή στον φορέα νέων διαδικασιών, μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών και μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων για θέματα Υγείας και Ασφάλειας (Υ&Α) των εργαζομένων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.

Η Ε.Υ.Α.Ε. εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στην Υ&Α γνωστοποιώντας τις απόψεις και προτάσεις της στην Διοίκηση (ή τον εκπρόσωπο της Διοίκησης για τα θέματα Υ&Α) κατά τις τακτικές, 3-μηνιαίες, συναντήσεις τους.

Η πενταμελής Ε.Υ.Α.Ε. του ΕΚΕΤΑ (6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης & γειτονικά κτήρια: Ganas & Ganas, Balkan Center, κτήριο στο 1ο χλμ Θέρμης-Πανοράματος) συγκροτήθηκε το Δεκέμβριο του 2019 με 2-ετή θητεία και απαρτίζεται από τους εξής:

  1. Αντώνης Ψαρράς, ΙΔΕΠ: Πρόεδρος
  2. Πηνελόπη Μπαλτζοπούλου, ΙΔΕΠ: Βασικό Μέλος
  3. Θάνος Σταυρόπουλος, ΙΠΤΗΛ: Βασικό Μέλος
  4. Αφροδίτη Σταμέλου, ΙΜΕΤ: Βασικό Μέλος
  5. Μαρία Αποστολίδου, ΚΔ: Βασικό Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη:

  1. Ελένη Ρέντη, ΙΔΕΠ
  2. Δημήτρης Σιουτόπουλος, ΙΔΕΠ

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την ανώνυμη φόρμα επικοινωνίας των εργαζομένων με την ΕΥΑΕ για θέματα Υ&Α

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:

Σχετική νομοθεσία: Ν.3810 / 2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

Επικοινωνία

  Ασημακοπούλου Ακριβή, Πρόεδρος
 
  2310.498245
  2310.498303
  6o χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη

Ακολουθήστε μας