Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ε.Υ.Α.Ε.) είναι όργανο συμβουλευτικό. Σύμφωνα με τον Ν.3810/2010 μελετά τις συνθήκες εργασίας στον φορέα, προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, επισημαίνει τον επαγγελματικό κίνδυνο στους χώρους ή στις θέσεις εργασίας και, σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων ή σχετικών συμβάντων, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή επανάληψής τους. Ενημερώνεται από τη διοίκηση για τα στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων, για την εισαγωγή στον φορέα νέων διαδικασιών, μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών και μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων για θέματα Υγείας και Ασφάλειας (Υ&Α) των εργαζομένων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.

Η Ε.Υ.Α.Ε. εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στην Υ&Α γνωστοποιώντας τις απόψεις και προτάσεις της στην Διοίκηση (ή τον εκπρόσωπο της Διοίκησης για τα θέματα Υ&Α) κατά τις τακτικές, 3-μηνιαίες, συναντήσεις τους.

Η πενταμελής Ε.Υ.Α.Ε. του ΕΚΕΤΑ (6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης & γειτονικά κτήρια: Ganas & Ganas, Balkan Center, κτήριο στο 1ο χλμ Θέρμης-Πανοράματος) συγκροτήθηκε το Μάιο του 2022 με 2-ετή θητεία και απαρτίζεται από τους εξής:

Πρόεδρος
Αντώνης Ψαρράς, ΙΔΕΠ

Μέλη (αλφαβητικά)
Εμμανουήλ Μιχαήλ, ΙΠΤΗΛ
Πηνελόπη Μπαλτζοπούλου, ΙΔΕΠ
Μαριάννα Παντούρα, ΙΝΕΒ
Αφροδίτη Σταμέλου, ΙΜΕΤ

Αναπληρωματικά μέλη (αλφαβητικά)
Μιχαήλ Αγγέλου, ΙΠΤΗΛ
Μαργαρίτα Γραμματικοπούλου, ΙΠΤΗΛ
Λάμπρος Μπαλταδώρος, ΙΠΤΗΛ
Χαράλαμπος Τσωτάκης, ΙΠΤΗΛ

Παλαιότερα σχήματα της Ε.Υ.Α.Ε. του ΕΚΕΤΑ:

2019-2021
Πρόεδρος
Αντώνης Ψαρράς, ΙΔΕΠ

Μέλη (αλφαβητικά)
Μαρία Αποστολίδου, ΚΔ
Πηνελόπη Μπαλτζοπούλου, ΙΔΕΠ
Αφροδίτη Σταμέλου, ΙΜΕΤ
Σταυρόπουλος Θάνος, ΙΠΤΗΛ

Αναπληρωματικά μέλη (αλφαβητικά)
Ελένη Ρέντη, ΙΔΕΠ
Δημήτρης Σιουτόπουλος, ΙΔΕΠ

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την ανώνυμη φόρμα επικοινωνίας των εργαζομένων με την ΕΥΑΕ για θέματα Υ&Α

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:

Σχετική νομοθεσία: Ν.3810 / 2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

Επικοινωνία

  Ασημακοπούλου Ακριβή, Πρόεδρος
 
  2310.498245
  2310.498303
  6o χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη

Ακολουθήστε μας