Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2019

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων (ΣΕΕΚΕΤΑ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στις 27 Νοεμβρίου 2019, η πρώτη ενημερωτική ημερίδα με θέμα την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, στο αμφιθέατρο «Βεργίνα» του ΕΚΕΤΑ, στην Θέρμη. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για τα σύγχρονα θέματα και τις σύγχρονες προκλήσεις για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, καθώς και η θεμελίωση κουλτούρας ασφάλειας.

Η ημερίδα άνοιξε με το χαιρετισμό από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΕΚΕΤΑ, Δρ Ακριβή Ασημακοπούλου, η οποία τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί αναμφίβολα κορυφαία προτεραιότητα για τον Σύλλογο Εργαζομένων στο πλαίσιο των διεκδικήσεων για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους».

Ακολούθως απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Αθανάσιος Ζήσης, Τεχνικός Ασφαλείας του ΕΚΕΤΑ και Ταμίας του ΣΕΕΚΕΤΑ, ο οποίος έκανε αναφορά στις ιδιαιτερότητες και τις σημαντικές προκλήσεις που εμφανίζει το εργασιακό περιβάλλον του χώρου της Έρευνας, όπου εκκρεμεί η αναγνώριση και η καταγραφή των κινδύνων και συνάμα ο χαρακτηρισμός θέσεων εργασίας ως επικίνδυνες και ανθυγιεινές, όπου αυτό απαιτείται.

Η ενημερωτική ημερίδα ξεκίνησε με την εισήγηση του Δρος Γεωργίου Μουμουζιά, Ειδικού Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) με τίτλο «Το εργατικό ατύχημα». Ο κ. Μουμουζιάς μίλησε για την επαγγελματική ασθένεια και το εργατικό ατύχημα, παρουσίασε τη διαφορετική οπτική του Σ.ΕΠ.Ε., του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., του ασφαλιστικού φορέα, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της EUROSTAT και έδωσε παραδείγματα, μέσω των οποίων έγινε κατανοητός ο τρόπος που προσεγγίζει το εργατικό ατύχημα η νομολογία. Μίλησε ακόμη για τις συνέπειες ενός εργατικού ατυχήματος, τόσο στον ίδιο τον εργαζόμενο, όσο και στο προσωπικό και εργασιακό του περιβάλλον, στον ασφαλιστικό του φορέα και στο Κράτος. Παρουσίασε την εξέλιξη των ατυχημάτων στη χώρα μας κατά τη διάρκεια των ετών και την κατανομή των ατυχημάτων ανάλογα με το βλαβέν μέρος του σώματος, ενώ τόνισε και την υποχρέωση αναγγελίας ενός εργατικού ατυχήματος στην Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Η δεύτερη εισήγηση με τίτλο: «Σύγχρονα θέματα και προκλήσεις για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία», δόθηκε από τον Δρα Αντώνιο Ταργουτζίδη, Υπεύθυνο των Περιφερειακών Παραρτημάτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Ο κ. Ταργουτζίδης αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά του νέου εργασιακού τοπίου, τις νέες εργασιακές συνθήκες που μπορούν να αποτελέσουν κατά περίπτωση παράγοντα διευκόλυνσης της εργασίας ή επιβάρυνσης του εργαζομένου, τους νέους κινδύνους που προέρχονται από σύγχρονους παράγοντες που σχετίζονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και της ίδιας της κοινωνίας και τέλος τα νέα εργαλεία που διαθέτουν οι εργαζόμενοι και μπορούν να αξιοποιούν για την σύγχρονη κατάρτισή τους και πρόληψη των κινδύνων από την εργασία τους.

Η τρίτη εισήγηση της ημερίδας με θέμα: «Νομικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία» δόθηκε από τον κ. Ιωάννη Πιτσιώρα, Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο και Πρόεδρο της Εταιρίας Μελετών Δημοσίου Δικαίου. Ο κ. Πιτσιώρας έκανε μία αναδρομή στην Νομολογία που έχει καταρτίσει το Ελληνικό Κράτος για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, ακολουθώντας συνάμα και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την ομιλία του κ. Πιτσιώρα, αλλά και των υπολοίπων εισηγητών, κατέστη προφανές ότι στα Ερευνητικά Κέντρα όπου πληθώρα ερευνητών απασχολείται με μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας (π.χ. συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών), υπάρχουν ιδιαιτερότητες στους ορισμούς του εργατικού ατυχήματος, στην απόδοση ευθύνης του εργοδότη και στην νομική προστασία μέσα από τις διαδικασίες του εργατικού δικαίου.

Η τέταρτη και τελευταία εισήγηση της ημερίδας με τίτλο: «Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στον εργασιακό χώρο – Η ηθική παρενόχληση και ο εκφοβισμός» δόθηκε από την Δρα Κατερίνα Γεωργαντά, Εργασιακή και Οργανωσιακή Ψυχολόγο και Συνεργαζόμενη ερευνήτρια με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Η κ. Γεωργαντά μίλησε για τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά του εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο, για τις επιπτώσεις του στο άτομο, στην ομάδα, στον οργανισμό και στην κοινωνία, καθώς επίσης και για το πώς η ξεκάθαρη ηθική κουλτούρα μπορεί να λειτουργήσει ως μέτρο πρόληψης. Καθώς, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «το 50% των ατόμων που δήλωσαν ότι έχουν υποστεί εκφοβισμό στον εργασιακό χώρο ανέφεραν ότι προερχόταν από κάποιον προϊστάμενο», η εισηγήτρια περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του ηγέτη – θύτη, και τέλος, τόνισε ότι το θύμα συχνά καταφεύγει στην οργανωσιακή σιωπή, ενώ οι παρευρισκόμενοι πράττουν το θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης αιτίου στην προσωπικότητα του θύματος με ταυτόχρονη υποτίμηση των συνθηκών, δημιουργώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο, όπου το θύμα γίνεται επιρρεπές στον εκφοβισμό.

Σύμφωνα, με τα όσα επισημάνθηκαν στην ημερίδα, οι διοργανωτές τόνισαν ότι, καταρχάς, απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια, τόσο από την πλευρά του Κράτους και των Διοικήσεων των Ερευνητικών Κέντρων, όσο και από την πλευρά των εργαζομένων, ώστε να διαχυθεί σε όλο το φάσμα της εργασιακής ζωής η κουλτούρα της ασφάλειας και της πρόληψης. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε από όλες τις πλευρές, η αναγκαιότητα σύναψης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) στον κλάδο της Έρευνας η οποία θα κατοχυρώνει, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα των εργαζομένων σε σχέση με τα θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ανεξάρτητα από την σχέση εργασίας (εξαρτημένη εργασία ή παροχή έργου/υπηρεσίας).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕΚΕΤΑ: τηλ: 2310 498245, e.mail: .

Για να δείτε μια συνοπτική περιγραφή της παρουσίασης του κ. Μουμουζιά με θέμα "Το εργατικό ατύχημα" πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την παρουσίαση του κ. Ταργουτζίδη με θέμα "Σύγχρονα θέματα και προκλήσεις για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία" πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την παρουσίαση της κ. Γεωργαντά με θέμα "Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στον εργασιακό χώρο – Η ηθική παρενόχληση και ο εκφοβισμός" πατήστε ΕΔΩ

     

     

     

     

     

     

     

Με εκτίμηση,

ΔΣ ΣΕΕΚΕΤΑ

Επικοινωνία

  Ασημακοπούλου Ακριβή, Πρόεδρος
 
  2310.498245
  2310.498303
  6o χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη

Ακολουθήστε μας