Νομοθεσία

 

  • ΝΟΜΟΣ 4386/2016 : Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις

  • ΝΟΜΟΣ 4485/2017 : Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις

  • ΝΟΜΟΣ 4589/2019 : Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις

  • ΝΟΜΟΣ 4610/2019 : Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις

  • ΝΟΜΟΣ 1568/1985 : Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

  • ΝΟΜΟΣ 3850/2010 : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων


Επικοινωνία

  Ασημακοπούλου Ακριβή, Πρόεδρος
 
  2310.498245
  2310.498303
  6o χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη

Ακολουθήστε μας